Realitná Kancelária Komárno PREDAJ - KÚPA - PRENÁJOM nehnuťelností. SKLADOVÉ PRIESTORY na prenájom.
0917 544 331, 0905 468 711

Námestie Kossútha, budova Tržnice č. d. 131, Komárno

goldbergreality@gmail.com

Naše Služby

Analýza a vypracovanie trhovej ceny, Overenie listu vlastníctva a nehnuteľnosti z hľadiska právnych možností požadovaného úkonu, Overenie stavu nehnuteľnosti

Zabezpečenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva, Aktívne vyhľadávanie a overenie potenciálnych klietnov, Záujemcov o kúpu, Zabezpečenie zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva

Poradenstvo pri komunikácii s katastrálnym úradom, Aktívna účasť realitného makléra na prehliadke objektov, Zabezpečenie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
Partnerské Stránky

Dunapress -Správy týkajúce nášho regiónu

Dunapress -Správy týkajúce nášho regiónu

Aymi - Sociálna sieť

Aymi - Sociálna sieť